Hiển thị tất cả 11 kết quả

Show sidebar
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 3m2 Kagami KT-32

1.650.000 
Chiều cao tối đa: 3.2 m
Chiều cao rút gọn: 0.80 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 3m8 Kagami KT -38

2.100.000 
Chiều cao tối đa: 3.8 m
Chiều cao rút gọn: 0.85 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 4m2 Kagami KT -42

2.550.000 
Chiều cao tối đa: 4.2 m
Chiều cao rút gọn: 0.90 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 5m Kagami KT-50

2.850.000 
Chiều cao tối đa: 5.0 m
Chiều cao rút gọn: 0.95 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 5m6 Kagami KT-56

3.190.000 
Chiều cao tối đa: 5.6 m
Chiều cao rút gọn: 1 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không Bao Gồm
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 6m5 Kagami KT -65

4.250.000 
Chiều cao tối đa: 6.5 m
Chiều cao rút gọn: 1.05 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 1m9 Kagami KT -38AI (3m8)

2.750.000 
• Chiều cao A: 1.9 m
• Chiều cao I: 3.8 m
• Chiều cao rút gọn: 0.89 m
• Công nghệ: Nhật Bản
• Bảo hành: 2 năm
• VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 2m2 Kagami KT -44AI (4m4)

2.980.000 
• Chiều cao A: 2.2 m
• Chiều cao I: 4.4 m
• Chiều cao rút gọn: 0.91 m
• Công nghệ: Nhật Bản
• Bảo hành: 2 năm
• VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 2m5 Kagami KT -50AI (5m)

3.350.000 
• Chiều cao A: 2.5 m
• Chiều cao I: 5.0 m
• Chiều cao rút gọn: 0.95 m
• Công nghệ: Nhật Bản
• Bảo hành: 2 năm
• VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 2m8 Kagami KT -56AI (5m6)

3.550.000 
• Chiều cao A: 2.8 m
• Chiều cao I: 5.6 m
• Chiều cao rút gọn: 0.98 m
• Công nghệ: Nhật Bản
• Bảo hành: 2 năm
• VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 3m1 Kagami KT -62AI (6m2)

4.190.000 
• Chiều cao A: 3.1 m
• Chiều cao I: 6.2 m
• Chiều cao rút gọn: 1 m
• Công nghệ: Nhật Bản
• Bảo hành: 2 năm
• VAT 10%: Không