Thang Nhôm Kagami Nhập Khẩu Model Hot

Thang Nhôm Rút Đơn
 • Thang Nhôm Rút Đơn
 • Thang Nhôm Rút Đôi
 • Thang Nhôm Gấp
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 3m2 Kagami KT-32

1.650.000 
Chiều cao tối đa: 3.2 m
Chiều cao rút gọn: 0.80 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 3m8 Kagami KT -38

2.100.000 
Chiều cao tối đa: 3.8 m
Chiều cao rút gọn: 0.85 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 4m2 Kagami KT -42

2.550.000 
Chiều cao tối đa: 4.2 m
Chiều cao rút gọn: 0.90 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 5m Kagami KT-50

2.850.000 
Chiều cao tối đa: 5.0 m
Chiều cao rút gọn: 0.95 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 5m6 Kagami KT-56

3.190.000 
Chiều cao tối đa: 5.6 m
Chiều cao rút gọn: 1 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không Bao Gồm
Close

Thang Nhôm Rút Đơn 6m5 Kagami KT -65

4.250.000 
Chiều cao tối đa: 6.5 m
Chiều cao rút gọn: 1.05 m
Công nghệ: Nhật Bản
Bảo Hành: 2 năm
VAT 10%: Không

Thang Nhôm Rút Đôi

Thang Nhôm Rút Đôi
  Close

  Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 1m9 Kagami KT -38AI (3m8)

  2.750.000 
  • Chiều cao A: 1.9 m
  • Chiều cao I: 3.8 m
  • Chiều cao rút gọn: 0.89 m
  • Công nghệ: Nhật Bản
  • Bảo hành: 2 năm
  • VAT 10%: Không
  Close

  Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 2m2 Kagami KT -44AI (4m4)

  2.980.000 
  • Chiều cao A: 2.2 m
  • Chiều cao I: 4.4 m
  • Chiều cao rút gọn: 0.91 m
  • Công nghệ: Nhật Bản
  • Bảo hành: 2 năm
  • VAT 10%: Không
  Close

  Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 2m5 Kagami KT -50AI (5m)

  3.350.000 
  • Chiều cao A: 2.5 m
  • Chiều cao I: 5.0 m
  • Chiều cao rút gọn: 0.95 m
  • Công nghệ: Nhật Bản
  • Bảo hành: 2 năm
  • VAT 10%: Không
  Close

  Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 2m8 Kagami KT -56AI (5m6)

  3.550.000 
  • Chiều cao A: 2.8 m
  • Chiều cao I: 5.6 m
  • Chiều cao rút gọn: 0.98 m
  • Công nghệ: Nhật Bản
  • Bảo hành: 2 năm
  • VAT 10%: Không
  Close

  Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A 3m1 Kagami KT -62AI (6m2)

  4.190.000 
  • Chiều cao A: 3.1 m
  • Chiều cao I: 6.2 m
  • Chiều cao rút gọn: 1 m
  • Công nghệ: Nhật Bản
  • Bảo hành: 2 năm
  • VAT 10%: Không

  Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn

   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 3m7 Kagami KT -37D

   1.790.000 
   • Chiều cao A: 1.8 m
   • Chiều cao I: 3.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 0.9 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 3m7 Kagami KT -37M

   1.790.000 
   • Chiều cao A: 1.8 m
   • Chiều cao I: 3.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 0.9 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 4m7 Kagami KT -47D

   1.890.000 
   • Chiều cao A: 2.3 m
   • Chiều cao I: 4.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 1.2 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 4m7 Kagami KT -47M

   1.890.000 
   • Chiều cao A: 2.3 m
   • Chiều cao I: 4.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 1.2 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 5m7 Kagami KT -57D

   2.390.000 
   • Chiều cao A: 2.8 m
   • Chiều cao I: 5.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 1.5 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 5m7 Kagami KT -57M

   2.390.000 
   • Chiều cao A: 2.8 m
   • Chiều cao I: 5.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 1.5 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 6m7 Kagami KT -67D

   2.900.000 
   • Chiều cao A: 3.3 m
   • Chiều cao I: 6.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 1.8 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Gấp Xếp 4 Đoạn 6m7 Kagami KT -67M

   2.900.000 
   • Chiều cao A: 3.3 m
   • Chiều cao I: 6.7 m
   • Chiều cao rút gọn: 1.8 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Thang Nhôm Ghế Tay Vịn
   • Thang Nhôm Ghế Tay Vịn

   Thang Nhôm Ghế Tay Vịn 3 Bậc 0m75 Kagami SS -203

   750.000 
   • Chiều cao A: 0.75 m
   • Số bậc: 3
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không

   Thang Nhôm Ghế Tay Vịn 4 Bậc 1m Kagami SS -204

   950.000 
   • Chiều cao A: 1 m
   • Số bậc: 4
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không

   Thang Nhôm Ghế Tay Vịn 5 Bậc 1m25 Kagami SS -205

   1.250.000 
   • Chiều cao A: 1.25 m
   • Số bậc: 5
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không

   Thang Nhôm Ghế Tay Vịn 6 Bậc 1m50 Kagami SS -206

   1.470.000 
   • Chiều cao A: 1.50 m
   • Số bậc: 6
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không

   Thang Nhôm Ghế Tay Vịn 7 Bậc 1m75 Kagami SS -207

   1.770.000 
   • Chiều cao A: 1.75 m
   • Số bậc: 7
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   ĐỘ CAO VƯỢT TRỘI
   THÁCH THỨC MỌI ĐỊA HÌNH

   THANG NHÔM CHỮ A

   Close

   Thang Nhôm Chữ A 1m5 Khóa Tự Động Kagami KT -15A (3m)

   1.480.000 
   • Chiều cao A: 1.5 m
   • Chiều cao I: 3.0 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Chữ A 2m Khóa Tự Động Kagami KT -20A (4m)

   1.650.000 
   • Chiều cao A: 2.0 m
   • Chiều cao I: 4.0 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Chữ A 2m5 Khóa Tự Động Kagami KT -25A (5m)

   1.850.000 
   • Chiều cao A: 2.5 m
   • Chiều cao I: 5.0 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   Close

   Thang Nhôm Chữ A 3m Khóa Tự Động Kagami KT -30A (6m)

   2.130.000 
   • Chiều cao A: 3.0 m
   • Chiều cao I: 6.0 m
   • Công nghệ: Nhật Bản
   • Bảo hành: 2 năm
   • VAT 10%: Không
   srv_1

   Giao hàng siêu tốc

   Chỉ trong 24h tại HCM

   srv_2

   Mua hàng siêu tiết kiệm

   Giá ưu đãi đến 10%

   srv_3

   Chất Lượng Quốc Tế

   Siêu Bền – Siêu Tốt