Thang nhôm rút gọn đôi chữ A Kagami Nhật Bản được đánh giá cao. Thay đổi hình dáng và chiều cao làm việc đa năng.
Với các dòng thang rút đôi chữ A: 1.9m (3.8m duỗi thẳng); 2.2m (4.4m duỗi thẳng); 2.5m (5.0 m duỗi thẳng); 2.8m ( 5.6m duỗi thẳng); 3.1m (6.2m duỗi thẳng)